Підключення за допомогою Postman

Перед початком підключення рекомендуємо ознайомитись з:

Для підключення через WebSocket використовується адреса:

wss://api.shaketopay.com.ua/restaurantEntryPoint

Авторизація

Передати у header параметр Authorization згенерований наступним чином:

"Basic X" - у якому Х це RESTO_ID:SECRET_KEY закодоване у base64.

При вдалому підключенні має відобразитись 2 повідомлення у консоль Postman.


Приклад запиту - отримання столів

Перед обробкою запиту переконайтесь,що в Postman встановлено з'єднання по WebSocket.

Зайдіть в Expirenza admin-panel у вкладку "Столи та QR-коди "

Консоль Postman має відобразити наступне:

{
  "rID": "2022-11-18 13:18:51.694125371#Lm4R2EQ",
  "operation": "tablesInfo"
}

У окремій вкладці Postman необхідно викликати /callback/tablesInfo упродовж 80 секунд.

На момент виклику /callback/tablesInfo для форматування заголовку signature необхідно використати Pre-request Script.

Pre-request Script:/callback/tablesInfo
JavaScript
var key = "SECRET_KEY";
var body = request.data;
console.log("body ==>" + body);
var hash = CryptoJS.HmacSHA256(body, key);
console.log("hash: " + hash);
var result = hash.toString(CryptoJS.enc.Base64);
console.log("sign result: " + result);
pm.environment.set("signature", result);

У Body внести:

JSON
{
  "rID": "2022-11-18 13:20:58.329551967#IRuFbD3",
  "tables": [
    {
      "id": "xxx",
      "name": "у камина",
      "number": 12
    }
  ]
}

rID - отримати з останнього повідомлення з типом надійшовшого rID у першій вкладці Postman.

Додати 2 заголовки у Headers:


Завершення підключення за допомогою Postman

Якщо усі кроки були виконані коректно - в Expirenza admin-panel мають з'явитись столи зі сформованого раніше у Postman запиту.


Last updated