Links

Підключення за допомогою Postman

Перед початком підключення рекомендуємо ознайомитись з:
Для підключення через WebSocket використовується адреса:
wss://api.shaketopay.com.ua/restaurantEntryPoint

Авторизація

Передати у header параметр Authorization згенерований наступним чином:
"Basic X" - у якому Х це RESTO_ID:SECRET_KEY закодоване у base64.
При вдалому підключенні має відобразитись 2 повідомлення у консоль Postman.

Приклад запиту - отримання столів

Перед обробкою запиту переконайтесь,що в Postman встановлено з'єднання по WebSocket.
Зайдіть в Expirenza admin-panel у вкладку "Столи та QR-коди "
Консоль Postman має відобразити наступне:
{
"rID": "2022-11-18 13:18:51.694125371#Lm4R2EQ",
"operation": "tablesInfo"
}
У окремій вкладці Postman необхідно викликати /callback/tablesInfo упродовж 80 секунд.
На момент виклику /callback/tablesInfo для форматування заголовку signature необхідно використати Pre-request Script.
Pre-request Script:/callback/tablesInfo
JavaScript
1
var key = "SECRET_KEY";
2
var body = request.data;
3
console.log("body ==>" + body);
4
var hash = CryptoJS.HmacSHA256(body, key);
5
console.log("hash: " + hash);
6
var result = hash.toString(CryptoJS.enc.Base64);
7
console.log("sign result: " + result);
8
pm.environment.set("signature", result);
Pre-request Script
У Body внести:
JSON
1
{
2
"rID": "2022-11-18 13:20:58.329551967#IRuFbD3",
3
"tables": [
4
{
5
"id": "xxx",
6
"name": "у камина",
7
"number": 12
8
}
9
]
10
}
rID - отримати з останнього повідомлення з типом надійшовшого rID у першій вкладці Postman.
Додати 2 заголовки у Headers:
Headers

Завершення підключення за допомогою Postman

Якщо усі кроки були виконані коректно - в Expirenza admin-panel мають з'явитись столи зі сформованого раніше у Postman запиту.
Успішно передані столи