Замовлення в меню

Операція дозволяє зробити замовлення самостійно в меню (без виклику офіціанта, або з номера у готелі)

Створення та оплата замовлення в меню

Схема роботи команди createOrderOnTable

 1. Перевірка чи вже існує подібне замовлення, у разі якщо це замовлення на якомусь з етапів було відхилене, або чи вже існує декілька подібних замовлень (що є результатом розділення замовлення за місцями оплати).

 2. Якщо замовлення ще не існує -> перевіряємо наявність блюд-> якщо блюд немає -> отримуємо помилку.

 3. Якщо замовлення ще не існує -> перевіряємо наявність блюд-> якщо наявність блюд підтверджується -> створюємо замовлення.

 4. Якщо замовлення створено або існувало(и) -> намагаємось роздрукувати нероздруковані .

 5. Якщо замовлення має статус "New" або "Bill" - намагаємось сплатити його.

Якщо замовлення мають id від rootOrder, що виник у результаті розділення після попередньої спроби оплати, то спроба оплатити замовлення буде проходити через нього.

Expirenza приймає наступні стани рахунку:

 • NEW - Замовлення створено, ПреЧек не роздруковано

 • BILL- Замовлення створено, ПреЧек роздруковано

 • PAYED

Операції getBill та payBill не використовуються

Опис параметрів запиту createOrderOnTable

Приклад запиту команди createOrderOnTable
{
  "operation": "createOrderOnTable",
  "rID": "manual16",
   
  "externalId": "003",
  "originName": "expz",
  "tableId":"aaabfb9b-ba7f-076e-0183-59bcbe5a0068",
  "items":[
 
    {
      "id":"428dc245-9112-4709-b007-c6dc8c2744f3",
      "quantity": 1.0,
      "modifiers": [
        {
          "id": "f9a40cf6-7f4e-4086-8872-d0c165e59040",
          "groupId":"3a72b59e-d5e3-4a2e-b634-1bc1cbf7432e",
          "quantity": 1
        }
      ]
    }
  ]
 },
 "fiscalData": [
  {
   "key": "ЕКВАЙЕР",
   "value": "Universal Bank"
  },
  {
   "key": "ТЕРМІНАЛ"
  },
  {
   "key": "КОМІСІЯ",
   "value": "0 грн."
  },
  {
   "key": "ВИД ОПЕРАЦІЇ",
   "value": "Оплата"
  },
  {
   "key": "ЕПЗ",
   "value": "53754141******56"
  },
  {
   "key": "ПС",
   "value": "MC"
  },
  {
   "key": "RRN",
   "value": "010025711364"
  },
  {
   "key": "КОД. АВТ",
   "value": "319431"
  }
 ]
}
NameTypeRequiredDescription

operation

String

✔️

Назва команди

rID

String

✔️

Ідентифікатор запиту

externalId

String

✔️

Ідентифікатор запиту із зовнішньої системи

originName

String

✔️

Ідентифікатор зовнішньої системи

tableId

String

✔️

Ідентифікатор столу

items

[object]

✔️

Блюда

id

String

Ідентифікатор

quantity

Integer

Кількість

modifiers

[object]

Модифікатори

id

String

✔️

Ідентифікатор модифікатору

groupId

String

Ідентифікатор групи модифікатору, якщо модифікатору має групу

quantity

Integer

✔️

Кількість модифікаторів

fiscalData

[object]

Дані для фіксального чеку

key

String

✔️

value

String

✔️

Опис параметрів відповіді createOrderOnTable

Приклад відповіді команди createOrderOnTable

  "rID": "manual119",
  "result": {
    "success": true,
    "stage": "PAYED",
    "rootOrder": {
      "orderId": "a162cb7f-4edd-46a7-9824-4c5dfde4326f",
      "orderNumber": 372,
      "resultSum": 1450.5,
      "orderStatus": "Deleted",
      "tableNumber": 372,
      "waiterId": "123",
      "waiter": "John Doe"
    },
    "ordersSummary": [
      {
        "orderId": "b79b3997-7491-4518-91e0-a04a89a28437",
        "orderNumber": 373,
        "resultSum": 1100.0,
        "orderStatus": "Closed",
        "closed": "2023.04.12 16:17:14",
        "tableNumber": 1,
        "waiterId": "123",
        "waiter": "John Doe"
      },
      {
        "orderId": "6cc87f61-c6d4-4b7f-8a52-229102b09748",
        "orderNumber": 374,
        "resultSum": 350.5,
        "orderStatus": "Closed",
        "closed": "2023.04.12 16:17:15",
        "tableNumber": 1,
        "waiterId": "123",
        "waiter": "John Doe"
      }
    ],
    "guests": [
      {
        "name": "Гiсть",
        "dishes": [
          {
            "categoryId": "04e705cf-0f9f-36cd-0183-a2be58c00094",
            "category": "Не фискальный",
            "name": "Пицца - Маргарита",
            "count": 2.0,
            "sum": 1100.0,
            "orderNumber": 373,
            "type": "dish",
            "dishId": "428dc245-9112-4709-b007-c6dc8c2744f3"
          },
          {
            "categoryId": "-1",
            "category": "Блюдо без категории",
            "name": "Петрушка",
            "count": 2.0,
            "sum": 0.0,
            "orderNumber": 373,
            "type": "modifier",
            "dishId": "f9a40cf6-7f4e-4086-8872-d0c165e59040"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Гiсть",
        "dishes": [
          {
            "categoryId": "04e705cf-0f9f-36cd-0183-a2be58c00093",
            "category": "Фискальный",
            "name": "Kopke",
            "count": 1.0,
            "sum": 350.5,
            "orderNumber": 374,
            "type": "dish",
            "dishId": "50391936-2733-48a1-980c-5b7a3c9635f6"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
NameTypeRequiredDescription

rID

string

✔️

Ідентифікатор

запиту

result

object

✔️

none

success

boolean

✔️

Ознака успіху

stage

string

✔️

Стадія

paySubstate

string

Під-статус з процесу оплати

errorMessage

string

Сповіщення про помилку

rootOrder

object

✔️

Інформація про початкове замовлення

orderId

string

✔️

Ід замовлення

orderNumber

integer

✔️

Номер

resultSum

number

✔️

Сума замовлення

orderStatus

string

✔️

Статус

tableNumber

integer

✔️

Номер столу

waiterId

string

✔️

Ід офіціанта

waiter

string

✔️

Ім'я офіціанта

ordersSummary

[object]

✔️

Інфо о замовленнях, отриманих у результаті оплати

orderId

string

✔️

ід

orderNumber

integer

✔️

Номер

resultSum

integer

✔️

Сума

orderStatus

string

✔️

Статус

closed

string

Дата закриття

tableNumber

integer

✔️

Номер столу

waiterId

string

✔️

Ід офіціанта

waiter

string

✔️

Ім'я офіціанта

guests

[object]

✔️

Деталіровка

name

string

✔️

Ім'я гостя

dishes

[object]

✔️

Позиції замовлення

categoryId

string

✔️

Ід категорії

category

string

✔️

Категорія

name

string

✔️

Найменування блюда

count

integer

✔️

Кількість

sum

integer

✔️

Сума

orderNumber

integer

✔️

Номер замовлення

type

string

✔️

Тип блюда

dishId

string

✔️

Код блюда


Перевірка наявності блюд

Дана команда потрібна для попередньої перевірки наявності блюд у POS-системі, перед створенням інвойсу.

Приклад: Блюдо за якихось причин (як приклад: у POS-ситемі блюдо знаходиться у stop-list) не доступне до замовлення, виключити ситуацію коли гість закладу оплачує замовлення, а ресторан не може приготувати дану страву.

Логіка роботи команди checkProductsRestrictions

 1. Якщо в позиції є modifiers, то визначаємо їх загальну кількість.

  1. Кількість = кількість модифікаторів у позиції * кількість страв, до якого прив'язан modifiers

 2. Перевіряємо доступність блюд для замовлення і записуємо недостатню кількість у exceedQuantity

 3. Якщо exceedQuantity = 0, то available = true.

 4. Якщо exceedQuantity > 0, то available = false.

Опис команди - checkProductsRestrictions

Приклад запиту команди checkProductsRestrictions
{
  "operation": "checkProductsRestrictions",
  "rID": "manual16",
   
  "items":[
    {
      "id":"428dc245-9112-4709-b007-c6dc8c2744f3",
      "quantity": 1.0,
      "modifiers": [
        {
          "id": "f9a40cf6-7f4e-4086-8872-d0c165e59040",
          "quantity": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
NameTypeRequiredDescription

rID

string

✔️

Код запиту

items

[object]

✔️

none

id

string

✔️

Код блюда

quantity

integer

✔️

Кількість

modifiers

[object]

Модифікатори

id

string

✔️

Код блюда

quantity

integer

✔️

Кількість

Опис параметрів відповіді checkProductsRestrictions

Приклад відповіді команди checkProductsRestrictions
{
  "rID": "manual16",
  "result": {
    "checkResult": "Allowed",
    "itemResults": [
      {
        "id": "428dc245-9112-4709-b007-c6dc8c2744f3",
        "name": "Пицца - Маргарита",
        "available": true,
        "exceedQuantity": 0.0
      },
      {
        "id": "f9a40cf6-7f4e-4086-8872-d0c165e59040",
        "name": "Петрушка",
        "available": true,
        "exceedQuantity": 0.0
      }
    ]
  }
}
NameTypeRequiredDescription

result

object

✔️

none

rID

string

✔️

Ідентификатор запиту

checkResult

string

✔️

Результат перевірки . Можливі значення описано тут.

itemResults

[object]

✔️

none

available

boolean

✔️

Ознака доступності

exceedQuantity

integer

✔️

Недостатня кількість

id

string

✔️

Код продукту (блюда або модифікатора)

name

string

✔️

Найменування продукту


Last updated