Отримання переліку залів у ресторані

Отримання переліку залів у ресторані

hallplansInfo
{
  "rID" : "2021-03-13 00:32:04.942046#UP57RxE",
  "operation" : "hallplansInfo"
}
❗️ Обов'язкові елементи запиту: rID, operation.

Відповідь обробки операції необхідно надіслати в наступному вигляді:

Payload example:/callback/hallplansInfo
{
 "hallplans": [
  {
   "id": "ajvx12-38ec",
   "name": "зал 1"
  }
 ],
 "rID": "2021-04-01 09:39:06.021078#BpOI0gO"
}

Last updated